OTR гуми и ланци

OTR tire and chains

Константното изложување на интензивни надворешни влијанија и тешките работни услови, драстично влијаат на животниот век на гумите на специјалните возила.

Нашата понуда вклучува комплетно решение за OTR гумите во зависност од условите за работа, и тоа:

 • протектирани OTR гуми
 • ланци за заштита на гуми и/или подобрување на тракција.

Протектираните гуми овозможуваат повеќекратна добивка:

 • искористување на постоечките каркаси (casing) од истрошените гуми
 • обнова на горниот слој на гумата точно според конкретните услови на работа
 • најдобар однос квалитет / цена - гарантиран животен век како премиум бренд по осетно пониска цена
 • намалување на влијанието врз животната средина преку рециклирање, те, со намалување на отпадот од стари гуми

Во случај да е неопходна употреба на ланци за заштита на гуми или за подобрување на тракција, RUD Erlau ланците овозможуваат повеќекратно зголемување на векот на употреба на скапите гуми, независно дали се работи за каменолом, површински/подземен коп, манипулација со отпад/ метал, снег или при екстремно високи температури.

Constant exposure to intensive external factors and demanding operating conditions heavily influences special vehicles' tires lifespan.


Ouf offer provides complete OTR tires solution depending on operating conditions, such as:

 • retreaded OTR tires
 • Tire protection and/or traction chains


Retreaded tires provide multiple benefits:

 • reusing existing used tires' casings
 • re-building outer layer upon specific operating conditions
 • best quality/price ratio - premium tire lifespan guaranteed upon significantly lower price
 • reducing environmental impact through recycling, ie, srap tire waste reducingIn case chains use is required, either protection or traction improvement, RuD Erlau chains provide significant OTR tires' lifespan increase, for quarry, open pit / shaft mine, scrap/metal, snow or on extremely high temperatures

Партнери:

partners:

OTR Tire Traction and Protection Chains, snow chains

manufacturer and wholesaler of agricultural, earthmoving and industrial tires and wheels

Retreaded tyre manufacturing competitive with the best brand new tyres in the world

Галерија:

Galery:

Kаталози / публикации:

EN_ERLAU_Imagefolder_70Jahre_END.pdf
Rotogrip_catalogue_engl.pdf
RUD_Katalog_Sideflex2013_NEU.pdf
RUD_Katalog_Gleitschutz_2016_2017_DE_EN.pdf
Roesler_Lifetime_Guarantie_eng