Индустриски ланци транспортери

conveyor chains, conveyors

Техноинвест е добавувач со најдолга традиција во Р.Македонија на транспортни и специјални ланци. Горди сме што успеавме да го промовираме врвниот јапонски квалитет на Tsubaki во регионот, и што овозможивме подобрување на надежноста и намалување на трошоците при производство на најголемите производни капацитети во Македонија. Заедно со Kabelschlepp - дел од Tsubaki групацијата, нудиме носачи на кабли од секаков вид, особено робусни решенија, наменети за тешката индустрија.

Покрај галови/транспортни ланци, заедно со Yapas Zincir, нудиме ланци за рударство, елеваторски ланци, придружни елементи и комплетни конвеерски/елеваторски решенија за рударството.

Во соработка со нашите партнери, изработуваме транспортери базирани на сите видови ланци и ролери според конкретните барања на индустријата.

Ti-web_Tsubaki_BS-ANSI_standard_chain_overview_highlight.pdf
20161119_102224.mp4

Tehnoinvest is supplier with longest tradition in R. Macedonia of industrial and special types of chains. We are proud for succeeding in promotion of Tsubaki's premium quality in the region, providing reliability improvement and cost reduction of largest manufacturing capacities in the Macedonia. In cooperation with Kabelschlepp - part of Tsubaki group, we supply cable carriers of any type, especially robust solutions for the heavy industry.

Alongside with power transmission/conveyor chains, together with Yapas Zincir, we offer mining specific chains, elevator chains, supporting elements and complete conveyors/elevator solutions for mining industry

In cooperation with our partners, we design and manufacture conveyors based on all kinds of chains and rollers according to the specific industry requests.

Партнери

Partners:

Tsubaki

drive chains, conveyor chains, power transmission products

Kabelschlepp

steel/plastic cable carriers

Yapas

mining/elevator chains and accessories, bucket elevators

Donghua

drive/conveyor chains

conveying solutions and warehousing

FKK

drive/conveyor chains

Галерија:

GALERY:

КАТАЛОЗИ / ПУБЛИКАЦИИ:

CAtalogs / publications:

Tsubaki catalogs download page

Tsubaki Power and Performance Mining Brochure.pdf
Yapas katalog.pdf
Kabelschlepp_generalcatalog.pdf
MetalSistemi - katalog za lanci.PDF
tags: галови транспортни ланци galovi lanci transmission conveyor chains