Челични јажиња, кревање товар

steel ropes, weight lifting

Кревањето и фиксирање на товар е критичен дел од производството на секоја индустрија. Нашите решенија овозможуваат безкомпромисна сигурност и надежност на челични јажиња со премиум квалитет, со примена во:

  • Рударство
  • Кранови
  • Градежни конструкции
  • Нафта/гас

Врвниот квалитет на Bridon челичните јажиња овозможува сигурна работа со значително намалување на оперативните трошоци

Заедно со Marmet изработуваме решенија за кревање и фиксирање, во изведба со ланци, челични јажиња (сајли), каиши според специфичните барања за секој вид намена.

Ti-web-Bridon-industrial1.pdf

Weight lifting and lashing is one of most critical parts of any industry. Our solutions provide no-compromise safety and reliability of premium quality steel ropes, applicable in:

  • Mining
  • Cranes
  • Civil construction
  • Oil/gas

Bridon's premium quality steel ropes provide reliable operations with significant operations cost reduction.

In cooperation with Marmet we manufacture tailor-made weight lifting and lashing solution based on steel ropes, chains and web slings according specific needs for all applications

Партнери:

Partners:

steel ropes for mining / industry & cranes

weight lifting means and accessories

Kаталози / публикации:

Catalogs / publications:

Bridon cranebrochure.pdf
Mining Brochurе.pdf
Surface Mining Brochure.pdf
Ti - Marmet katalog.pdf
tags: сајли челични јажиња кревање фиксирање товар sajli sajla celicni jazinja steel ropes weight lifting lashing