Машинско-браварски услуги

T engineering 

ќерка-фирма на Техноинвест, специјализирана за машино браварски услуги во тешката индустрија. 

Со постојан ангажман како надворешен контрактор за машинско одржување во Цементарница Усје во Скопје со екипа од искусни бравари и заварувачи, во можност е да одговори на сите барања од овој профил

T engineering 

ќерка-фирма на Техноинвест, специјализирана за машино браварски услуги во тешката индустрија. 

Со постојан ангажман како надворешен контрактор за машинско одржување во Цементарница Усје во Скопје со екипа од искусни бравари и заварувачи, во можност е да одговори на сите барања од овој профил