Octopus

Octopus е првата Хрватска компанија која е специјализирана за градежни работи и интервенции на висини и на недостапни места.

Со непрекинато вложување и професионално усовршување, Octopus се разви во една од водечките компании во регионот специјализирана за изведување на работи на санации на косини, клизишта, градежни јами и останати работи кои бараат знаење и вештина во работите со посебни барања.

Особено се издвојуваат геотехничките работи (вградување на геотехнички сидра и млазен бетон) за стабилизација на карпестите косини и градежните јами, и поставување на заштитни мрежи за заштита од одрони кај сообраќајници.

Тимот на обучени алпинисти, заедно со софистицираната механизација и примената на најмодерни методи и градежни елементи, овозможува едноставна, брза и "чиста" изработка дури и на најсложените градежни активности.

Октопус, во соработка со Техноинвест, ги прошири своите активности и во Македонија, со основање на своја подружница во Скопје.

Octopus е првата Хрватска компанија која е специјализирана за градежни работи и интервенции на висини и на недостапни места.

Со непрекинато вложување и професионално усовршување, Octopus се разви во една од водечките компании во регионот специјализирана за изведување на работи на санации на косини, клизишта, градежни јами и останати работи кои бараат знаење и вештина во работите со посебни барања.

Особено се издвојуваат геотехничките работи (вградување на геотехнички сидра и млазен бетон) за стабилизација на карпестите косини и градежните јами, и поставување на заштитни мрежи за заштита од одрони кај сообраќајници.

Тимот на обучени алпинисти, заедно со софистицираната механизација и примената на најмодерни методи и градежни елементи, овозможува едноставна, брза и "чиста" изработка дури и на најсложените градежни активности.

Октопус, во соработка со Техноинвест, ги прошири своите активности и во Македонија, со основање на своја подружница во Скопје.

Каталози / публикации

OCTOPUS_company_profile_2017_full-res.pdf