ТРАНСПОРТни системи

conveyors

Вршиме анализа на движењето на робата/материјалите, и помагаме во оптимизација на движењето, дури и на производните процеси!

Изработуваме комплетни транспортни системи базирани на сите видови ланци и ролери според конкретните барања на клиентот.

Можна е и интеграција на транспортниот систем со системот за складирање на роба, изработено по мерка според специфичниот производен процес

We analyze goods'/materials movement and help in movement optimization, even production processes themselves!

We design and manufacture conveyors based on all kinds of chains and rollers according to the specific client's requests.

Integration with warehousing system possible, tailor made according specific manufacturing process

Галерија:

GALLERY:

MVI_0082.AVI
MVI_0086.AVI
Ti presentation Rotation platform transporter.mp4
U-turn conveyor final-2.mp4

Партнери:

Partners:

Yapas
Donghua
Tsubaki