ланци за заштита на гуми

tire protection chains

Константното изложување на интензивни надворешни влијанија и тешките работни услови, драстично влијаат на животниот век на гумите на специјалните возила.

Во случај да е неопходна употреба на ланци за заштита на гуми или за подобрување на тракција, RUD Erlau ланците овозможуваат повеќекратно зголемување на векот на употреба на скапите гуми, независно дали се работи за каменолом, површински/подземен коп, манипулација со отпад/ метал, снег или при екстремно високи температури.

Constant exposure to intensive external factors and demanding operating conditions heavily influences special vehicles' tires lifespan.


In case chains use is required, either protection or traction improvement, RuD Erlau chains provide significant OTR tires' lifespan increase, for quarry, open pit / shaft mine, scrap/metal, snow or on extremely high temperatures

Галерија:

Galery:

Kаталози / публикации:

CAtalogs / publications:

EN_ERLAU_Imagefolder_70Jahre_END.pdf
Rotogrip_catalogue_engl.pdf
RUD_Katalog_Sideflex2013_NEU.pdf
RUD_Katalog_Gleitschutz_2016_2017_DE_EN.pdf

Партнери:

partners:

OTR Tire Traction and Protection Chains, snow chains

Карактеристични проекти

МIlestone projects

Ланци за заштита на гуми

 Tire Protection Chains

 Tire Protection Chains

Ланци за заштита на гуми

Ланци за заштита на гуми

 Tire Protection Chains

Ланци за заштита на гуми

 OTR Tire Protection Chains