Челични јажиња, кревање товар

steel ropes, weight lifting

Кревањето и фиксирање на товар е критичен дел од производството на секоја индустрија. Нашите решенија овозможуваат безкомпромисна сигурност и надежност на челични јажиња со премиум квалитет, со примена во: 

Врвниот квалитет на Bridon челичните јажиња овозможува сигурна работа со значително намалување на оперативните трошоци

Заедно со Marmet изработуваме решенија за кревање и фиксирање, во изведба со ланци, челични јажиња (сајли), каиши според специфичните барања за секој вид намена.

Weight lifting and lashing is one of most critical parts of any industry. Our solutions provide no-compromise safety and reliability of premium quality steel ropes, applicable in:

Bridon's premium quality steel ropes provide reliable operations with significant operations cost reduction.

In cooperation with Marmet we manufacture tailor-made weight lifting and lashing solution based on steel ropes, chains and web slings according specific needs for all applications

Kаталози / публикации:

Catalogs / publications:

Bridon cranebrochure.pdf
Mining Brochurе.pdf
Surface Mining Brochure.pdf
Ti - Marmet katalog.pdf

Партнери:

Partners:

steel ropes for mining / industry & cranes

weight lifting means and accessories

карактеристични проекти

milestone projects

Bridon Bristar челични јажиња

Bridon Bristar steel ropes

Bridon челични јажиња

Bridon steel ropes

Bridon челични јажиња за мобилни кранови (автодигалки)

Bridon mobile cranes' steel ropes

Bridon челични јажиња 

Bridon steel ropes

tags: сајли челични јажиња кревање фиксирање товар sajli sajla celicni jazinja steel ropes weight lifting lashing