Техноинвест

Tehnoinvest

Техноинвест е основан во 1991 година, и за овие, повеќе од 30 години, израсна во лидер во сегментот на транспортни ланци во Македонија. Покрај дистрибуција на ланци, Техноинвест дизајнира и изработува секаков вид на транспортни системи, во потполност со специфичните барања од клиентите.

Со оглед на усмереноста кон тешката индустрија, активностите на компанијата се проширени и со решенија за кревање товар, индустриска вентилација и отпрашување, обработка на жито и грануларни производи, ланци за заштита и подобрување на тракција, warehousing..

Горди сме што успеавме да промовираме премиум производители во овој регион, а уште повеќе, што пазарот ги препознава предностите на производите и решенијата со врвен квалитет за подобрување на надежноста при производството и со осетно намалување на оперативните трошоци при експлоатација. 

Tehnoinvest was founded in 1991, and during these 30+ years, has become a leader in power transmission and conveyor chains segment in Macedonia. Besides chains distribution, Tehnoinvest designs and manufactures all kinds of conveyors, in accordance to client's specific requests.

Being inclined towards the heavy industry, company's activities have expanded with weight lifting solutions, industrial ventilation and filtration, bulk handling and processing, traction/protection chains solutions, warehousing...

We are proud to have succeeded in promoting premium manufacturers in this region, and furthermore, that our market acknowledges the premium products and solutions benefits in production reliability improvement with significant operational and exploitation costs reduction.

Геотехнички градежни работи 

Geotechnical civil construction works

Silos, feed mills

Силоси, фабрики за сточна храна

Контакт:

Facebook

Contact: