процесирање и складирање на житни култури

Млинострој (Словенија) во своите 70 години постоење произведува производни линии и системи за примање, чистење, сушење и складирање житарки, пченка и маслодајни семиња

Присутен е во индустриите за обработка на сипкаст/грануларен материјал, како:

за силоси за жито, производство на сточна храна, прехрана, хемиска индустрија, градежништво и дрвна индустрија, со фокус на линии за производство на дрвени пелети.

Компанијата го комбинира своето долгогодишно искуство во иновативен и мотивиран кадар кој се прилагодува на глобално ориентирана средина преку постојано барање нови технолошки решенија и усовршување на производствениот процес, а со тоа задоволувајќи ги потребите на клиентите со сè поквалитетни производи и услуги.

Во соработка со Агротим обезбедуваме информации и изработуваме апликации за јавните повици на ИПАРД и ФИТР

повеќе детали може да се добијат директно на web страницата на Млинострој, на Facebook или на Linked.in, како и директно во Техноинвест: (02) 3112064, mlinostroj@tehnoinvest.mk

tags: ленти траки lenti traki  силоси жито пченка пченица сточна храна пелети silosi zito pcenka pcenica stocna hrana peleti